Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest OLIMPIJCZYK" Miejska Pływalnia w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt e-mail: biuro@msvs.com.pl tel. 782-661-551

 tel.: 42 712 00 70

 dyrektor 42 712 00 33

 olimpijczyk.sekretariat@interia.pl

link do polityki prywatności https://basen-olimpijczyk.com.pl/polityka-prywatnosci 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest "OLIMPIJCZYK" Miejska Pływalnia w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim 95-070 przy ul. Bankowa 5 zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl .

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki, a także w związku z realizacją umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji umowy. W związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora podanie danych jest wymogiem prawnym. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani transferowi do Państw Trzecich.

W ramach działań promocyjnych Placówki może być rozpowszechniany wizerunek, osób korzystających z obiektu w jednym z trzech przypadków:

- za zgodą osoby, które wizerunek jest rozpowszechniany,

- osób stanowiących element większej całości,

osób publicznie znanych podczas realizacji i funkcji publicznych.