Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest OLIMPIJCZYK" Miejska Pływalnia w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt e-mail: biuro@msvs.com.pl tel. 782-661-551

 tel.: 42 712 00 70

 dyrektor 42 712 00 33

 olimpijczyk.sekretariat@interia.pl

link do polityki prywatności https://basen-olimpijczyk.com.pl/polityka-prywatnosci 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest "OLIMPIJCZYK" Miejska Pływalnia w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim 95-070 przy ul. Bankowa 5 zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl .

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki, a także w związku z realizacją umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji umowy. W związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora podanie danych jest wymogiem prawnym. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani transferowi do Państw Trzecich.

W ramach działań promocyjnych Placówki może być rozpowszechniany wizerunek, osób korzystających z obiektu w jednym z trzech przypadków:

- za zgodą osoby, które wizerunek jest rozpowszechniany,

- osób stanowiących element większej całości,

osób publicznie znanych podczas realizacji i funkcji publicznych.