Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin Pływalni Olimpijczyk

Regulamin Miejskiej Pływalni „ Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim

      Postanowienia ogólne:

 • Miejska Pływalnia „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim, zwana dalej „Pływalnią” jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki utworzoną
  na podstawie Uchwały nr XLIII/393/02 z dnia 17.07.2002 r. Rady Miejskiej
  w Aleksandrowie Łódzkim.
 • Obiekt otwarty jest w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 22.00, w soboty
  i niedziele w godzinach od 10.00 do 22.00. W dni świąteczne informacja o godzinach otwarcia będzie wcześniej umieszczana na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do obiektu.
 • Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie oraz ich przestrzegania.
 • Z pływalni korzystać mogą:
 1. osoby indywidualne,
 2. grupy zorganizowane.
 • Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do obowiązujących regulaminów i zarządzeń. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni.
 • Zasady korzystania  z obiektu
 • Wstęp na halę basenu odbywa się przy użyciu paska transponderowego Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi w kasie zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem.
 • Odebranie w kasie paska transponderowego oznacza , że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu ustalenia zasad i zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie.
 • Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 75 min przed jego zamknięciem, tj. do godziny 20.45.
 • Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do:
 1. pozostawienia okryć zewnętrznych w szatni i zmiany obuwia na czyste obuwie typu klapki kąpielowe (dopuszczalne jest chodzenie boso),
 2. zmiany ubrania na strój basenowy w przebieralni,
 3. noszenia wyłącznie stroju kąpielowego z tkaniny wykonanej z poliestru, lycry lub mieszanki poliamidu i lycry, o dowolnym kolorze; dopuszcza się krótkie spodenki (powyżej kolan), wykonane z materiałów jak wyżej. Kobiety noszą strój jednoczęściowy lub dwuczęściowy.
 4. noszenia paska transponderowego w sposób widoczny dla obsługi Pływalni,
 5. posiadania czepka pływackiego,
 6. przed wejściem do wody umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących (także po skorzystaniu z WC),
 7. respektować znaki zakazu umieszczone w widocznych miejscach.
 • Dzieci do lat 6 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich (jeden opiekun-jedno dziecko). Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność
  za pozostające pod ich opieką dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

Odpowiedzialność za dziecko do lat 6 korzystające z prywatnej lekcji pływania ponosi instruktor prowadzący zajęcia z dzieckiem.

 • Zabrania się pozostawiania w hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
 • Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
 • Zabrania się korzystać z pływalni osobom:
 1. będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,
 2. z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na zakaźne schorzenia skóry i inne choroby zakaźne; posiadającym grzybicę, nieżyty dróg oddechowych, otwarte skaleczenia, rany i stany zapalne skóry, zaburzenia równowagi, chorym z upławami, plastrami
  i bandażami na ciele,
 3. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 • Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się poleceniom ratowników oraz personelu obsługi.
 • Ratownikami są osoby noszące strój zgodny z obowiązującymi przepisami z napisem „Ratownik”.
 • O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obsługi obiektu.
 • Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane
  są poprzez tabliczki informacyjne lub taśmy biało-czerwone i korzystanie z nich jest
  w tym czasie zabronione.
 • Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka.
  Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 • W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
 • Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
 1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
 2. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
 3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 4. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
 5. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
 6. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
 7. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 8. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
 9. wszczynać fałszywych alarmów,
 10. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
 11. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
 12. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
 13. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
 14. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń obiektu oraz niecek basenowych,
 15. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
 16. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
 17. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
 18. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
 19. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
 20. palić tytoniu,
 21. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni
  i natrysków,
 22. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
 23. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
 24. wchodzić na konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,
 25. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC,
 • Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary
  te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 • Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny, jacuzzi, zjeżdżalni, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń,
  a Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 • Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie
  w wyznaczonej w strefie suchej obiektu (korytarz-pomiędzy przebieralniami a kasą)
 • Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa pływalni.
 • Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego
  i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika.
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Korzystanie z Pływalni przez grupy zorganizowane określa ,,Regulamin Pływalni Olimpijczyk dla grup zorganizowanych”.
 2. Korzystanie ze zjeżdżalni wodnej i zjeżdżalni ,,Słoń” określa regulamin umieszczony na terenie hali przy tych urządzeniach.
 3. Zalecenia i przeciwskazania z korzystania sauny suchej, parowej i infrared są umieszczone przy tych urządzeniach
 4. Informacja o czasie funkcjonowania saun jest umieszczona przy kasie. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian godzin funkcjonowania tych urządzeń.
 5. Opłata za korzystanie z Pływalni przez pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest
  z góry i nie podlega zwrotowi.
 • Czas pobytu liczony jest od momentu wydania paska transponderowego do momentu odczytania jego zapisu elektronicznego przy wyjściu w „Kasie”.
 • Za zagubienie bądź zniszczenie paska obowiązuje kara pieniężna w wysokości 50 zł
 • Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczenie dodatkowych opłat za każdą minutę w danej strefie czasowej (wg cennika).
 • W momencie zapłaty kartą abonamentową za pobyt na pływalni, kwota
  do wykorzystania uszczupla się o wartość ceny biletu w danej strefie czasowej
  (wg cennika).
 • Karty abonamentowe po ich wykorzystaniu można ponownie uzupełniać jedną
  z trzech kwot abonamentowych lub zwrócić otrzymując kaucję.
 • W czasie dopełniania karty pozostała na niej kwota zostaje dodana do kwoty uzupełniania- o ile nastąpi to przed końcem okresu ważności karty.
 • Po upływie okresu ważności karty, może zostać ona uzupełniona, lecz wtedy pozostała na niej kwota przepada.
 • W chwili pierwszego zakupu karty abonamentowej należy uiścić kaucję zwrotna
  wg cennika. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty duplikat nie będzie wydawany a pozostała na niej kwota przepada.
 • Na terenie Pływalni obowiązują następujące ulgowe opłaty:
 1.  Młodzież szkolna i studenci do lat 24 za okazaniem ważnej legitymacji,
 2. Dzieci do lat 6 bezpłatnie tylko z opiekunem. Nie dotyczy dzieci korzystających z nauki pływania, kiedy opiekunem jest tylko instruktor, wówczas obowiązuje opłata zgodna z cennikiem. 
 3. Emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji,         
 4. Odpowiedzialność: 
 • Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte
  z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie
  od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 • Użytkownik, który swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wyposażenia obiektu zobowiązany jest pokryć zaistniałą szkodę w pełnej wysokości.
 • Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze itp., które nie zostały złożone do depozytu prowadzonego
  w kasie.
 • Za zgubienie paska z kluczykiem, karnetu lub ich uszkodzenie uniemożliwiające
  ich prawidłowe funkcjonowanie, obowiązuje opłata wg cennika.
 • Każdy wypadek, którego skutkiem są obrażenia ciała, osoba pokrzywdzona, świadek lub opiekun ma obowiązek zgłosić ratownikowi lub pracownikowi pływalni. Z tej czynności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.
 • Kierownictwo Pływalni nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 • Zakup biletu traktowany jest jako akceptacja warunków regulaminu Pływalni
 • Wszystkie osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

 

    Regulamin pływalni Olimpijczyk  dla grup zorganizowanych

 

 1. Zajęcia zorganizowane mogą się odbywać na pływalni tylko pod nadzorem osób do tego uprawnionych do prowadzenia zajęć (ćwiczeń w wodzie) po wcześniejszym uzyskaniu zgody od kierownictwa pływalni.
 2.  W uzasadnionych przypadkach kasjer-ka może żądać od opiekuna grupy zorganizowanej pisemnej zgody udzielonej od kierownictwa pływalni, na korzystanie z pływalni danej grupy.
 3. Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia/opiekuna
 4.  Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 5. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych. Korzystanie z innych zbiorników wodnych oraz zjeżdżalni, może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratowników.
 6.  Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie pływalni.
 7. W czasie pobytu na terenie pływalni opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 8. Opiekunowie grup wchodzą na halę basenową bezpłatnie (dotyczy opiekunów grup szkolnych z jednostek gminy Aleksandrów/Ł). W innych przypadkach obowiązują indywidualne uzgodnienia z kierownictwem pływalni.
 9. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w szatni w strój kąpielowy lub sportowy.
 10. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
 11.  Do obowiązków opiekunów grup należy:

- zapoznanie z obowiązującymi regulaminami pływalni,
- przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczykami,
- pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
- wprowadzenie grupy z szatni i do pomieszczeń z natryskami,
- przypomnienie o możliwości i konieczności korzystania z sanitariatów i toalet,
-  dopilnowanie starannego umycia całego ciała przy użyciu środków myjących,
-  wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu,
- zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
- kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
-  podzielenie grupy na zespoły ćwiczebne,
- utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń pływalni oraz zgłaszanie zauważonych uszkodzeń,
- po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia w basenie zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami,
 -  sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
- wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego i ratowniczego,
-  dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników zajęć, starannego wytarcia się i wysuszenia włosów,
- dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
-  zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych rozliczenie się z nich w kasie pływalni (za paski i klucze odpowiada opiekun grupy),
- wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.
12. Grupy bez prowadzącego nie będą wpuszczane na pływalnię.
13. Grupa ma obowiązek podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.
14. Ratownicy oraz inni pracownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
15. Za bezpieczeństwo osób w szatniach odpowiedzialni są opiekunowie grup.
16. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnianie bezpieczeństwa pływającym.

17.Oprócz powyższego Regulaminu grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ogólnego.